نخل

روشهای تکثیر خرما

 روشهای تکثیر خرما: ۱ـ تکثیر خرما از طریق بذر : تکثیر از طریق بذر (هسته) قدیمی ترین روش تکثیر خرما می باشد وتقریباً منشاء همه ارقام موجود در دنیا بذر می باشد تکثیر از طریق بذر در برنامه های تجاری تولید خرما منسوخ شده می باشد. تکثیر از طریق بذر عمدتاً در برنامه های اصلاح وبه نژادی خرما و همچنین …

ادامه نوشته »

ارقام خرما

تعدادارقام خرمای جهان ۴۰۰۰ رقم ذکر گردیده که تعداد ارقام خرمای ایران در مناطق مختلف را حدود ۴۰۰ رقم اعلام نموده اند که از لحاظ اندازه، نوع، رنگ، خشکی، میزان شهد، شکل و اندازه با هم متفاوتند. این تفاوت بستگی به نوع خاک، آب و هوا و مقدار رطوبت منطقه کشت آن دارد. انواع و ارقام اصلی خرمای تولید ی …

ادامه نوشته »

فروش نهال های کشتبافتی نخل

  فروش نهال های کشت بافتی نخل این نهال ها اصلاح شده هستند دو تا سه سال زودتر از نهال های معمولی ثمر می دهند، همه یکدست رشد میکنند و از پایه های قوی و پر میوه تکثیر شده اند. گیرایی این نهال ها در زمین نزدیک به ۱۰۰ درصد است و چون ریشه کامل دارند هر موقع از سال …

ادامه نوشته »

نخل كشت بافتي

درخت نخل یکی از گونه های مهم ایران می باشد که به دلیل تنوع بسیار زیاد این رقم و برداشت شدن در مناطق مختلف توانسته گونه های زیادی را تحت پوشش قرار دهد. روش کشت بافت دارای مزایای بیشماریست که برای نمونه می توان از چند مورد ان نام برد. فوائد تکثیر خرما به روش کشت بافت عبارتند از : …

ادامه نوشته »

فروش نخل

فروش نهال های کشت بافتی خرما رقم های برحی، پیارم، زاهدی، کبکاب و… . نهال های کشت بافتی خرما دو تا سه سال زودتر ثمر می دهند و دارای کیفیت میوه ی بالایی هستند همه ی نهال ها به صورت یک دست و یک اندازه رشد میکنند و استقرار بهتری نسبت به نهال های معمولی دارند. نهال ها بزرگ هستند …

ادامه نوشته »