بایگانی ماهانه: مارس 2016

كاشت نخل

  ۱- تهیه نقشه کاشت : در نقشه کاشت باید محل خیابانها ،جویهای اصلی و فرعی،محل ساختمانها و انبارها دقیقاً مشخص و زمین کاشت به شکل مناسب قطعه بندی گردد و نقاط کاشت براساس فواصل تعیین شده مشخص شوند تعیین دقیق محل گودالهای کاشت در احداث یک نخلستان مدرن و تجاری بسیار حائز اهمیت است. ۲ـ حفر گودال حفر گودال …

ادامه نوشته »

اتخاب نوع نخل

انتخاب و تهیه رقم بستر کاشت نخل خرما در طیف وسیعی از خاکها رشد و پرورش می یابد . اما کیفیت محصول آن در خاکهای مختلف متفاوت خواهد بود نخل خرما نیاز به خاکهای عمیق زهکش دار با بافت مناسب (متمایل به شنی) و غنی از مواد غذایی و هوموس دارد اما با این حا ل در خاکهای کاملاً شنی …

ادامه نوشته »

روشهای تکثیر خرما

 روشهای تکثیر خرما: ۱ـ تکثیر خرما از طریق بذر : تکثیر از طریق بذر (هسته) قدیمی ترین روش تکثیر خرما می باشد وتقریباً منشاء همه ارقام موجود در دنیا بذر می باشد تکثیر از طریق بذر در برنامه های تجاری تولید خرما منسوخ شده می باشد. تکثیر از طریق بذر عمدتاً در برنامه های اصلاح وبه نژادی خرما و همچنین …

ادامه نوشته »

ارقام خرما

تعدادارقام خرمای جهان ۴۰۰۰ رقم ذکر گردیده که تعداد ارقام خرمای ایران در مناطق مختلف را حدود ۴۰۰ رقم اعلام نموده اند که از لحاظ اندازه، نوع، رنگ، خشکی، میزان شهد، شکل و اندازه با هم متفاوتند. این تفاوت بستگی به نوع خاک، آب و هوا و مقدار رطوبت منطقه کشت آن دارد. انواع و ارقام اصلی خرمای تولید ی …

ادامه نوشته »