بایگانی ماهانه: ژانویه 2016

فروش نخل

فروش نهال های کشت بافتی خرما رقم های برحی، پیارم، زاهدی، کبکاب و… . نهال های کشت بافتی خرما دو تا سه سال زودتر ثمر می دهند و دارای کیفیت میوه ی بالایی هستند همه ی نهال ها به صورت یک دست و یک اندازه رشد میکنند و استقرار بهتری نسبت به نهال های معمولی دارند. نهال ها بزرگ هستند …

ادامه نوشته »